T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

ZEYTİNBURNU KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO

VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1-

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları


 -Matbu Dilekçe ,
 -Kira kontratı,
 -Tapu Belgesi.
 

 

15 GÜN

2-

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi


 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
 1- Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar  örneği,kat maliki ise tapu kayıt örneği,
 2- Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
 3- İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
 4- İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.
 

 

7 GÜN

3-

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi


 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
 1- Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
 2- Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
 3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı
 4- Dernek Tüzüğünün fotokopisi ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
 5- Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
 

 

TAHKİKAT İŞLEMLERİ OLUMLU SONUÇLANAN MÜRACAATLAR OLUR YAZISI ALINDIKTAN SONRA İZİN BELGESİ VERİLMEKTEDİR.

4-

Tüketici Sorunları
Başvurusu


 Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
 1- Fatura,
 2- Satış Fişi
 3- Garanti Belgesi,
   -Sözleşme vb
.
 

 

ŞİKÂYETÇİNİN TEMİN EDEBİLDİĞİ BELGELER YETERLİDİR. 3 AY İÇİNDE KARARA BAĞLANIR.

5-

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi


 Başvuru Belgeleri:
 1- Matbu Dilekçe
 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
 3- Vergi Levhası
 4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
 5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
 6- TİB onaylı filtre programı.
 

 

YASAL SÜRESİ İÇİNDE VERİLMEKTEDİR.

6-

“Apostille” tasdik şerhi

 
 
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Zeytinburnu Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
 

 

AYNI GÜN VE SAATTE YAPILMAKTADIR.

7-

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

 Dilekçe

 

30 GÜN İÇİNDE MÜRACAAT SAHİBİNE YAZILI OLARAK BİLGİ VERİLMEKTEDİR.

8-

65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı)

 a) 18 yaşından küçükler için:
     1- Form (muhtar onaylı 2 Adet),
     2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),
     3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Anne, Baba ve Özürlü için),
 b) 18 yaşından büyükler için:
     1- Form ( muhtar onaylı 2 Adet),
     2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),
     3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 c) 65 yaşını dolduranlar için:
     1- Form ( muhtar onaylı 2 Adet),
     2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
     3- Çalışan yada emekli çocuklarının maaş bordroları.

Müracaat: Malmüdürlüğü (1. Kat).
 

 

30 GÜN

9-

Yeşil Kart


 İlk Kez Yeşil Kart Başvurusunda Bulunacaklardan İstenilen Belgeler:
 1- Form (muhtar onaylı),
 2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Tüm aile Fertlerinin),
 3- Fotoğraf (1 er Adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertlerinin).
 Yeşil Kartının Süresi Dolanlardan Vize İçin İstenilen Belgeler:
 1- Form (muhtar onaylı),
 2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Hane Reisinin),
 3- Yeşil Kart Ön Yüzü Fotokopisi (Hane Reisinin).

 2022 sayılı Yasadan Faydalananlardan Yeşil Kart Başvurusunda İstenilen Belgeler:
 1- Form (muhtar onaylı),
 2- Matbu Dilekçe
 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 4- 2022 Kart Fotokopisi,
 5- Fotoğraf (1 Adet).
Müracaat: Yeşil Kart Bürosu (Zemin Kat)

 

 

30 GÜN

10-

Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması


 1- Form (muhtar onaylı),
 2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Tüm aile Fertlerinin),
 3- Fotoğraf (1 er Adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertlerinin).

 Müracaat: Yeşil Kart Bürosu (Zemin Kat)

 

 

KURULA HAVALE EDİLDİĞİ TARİHTE BİR HAFTA İÇİNDE VERİLMEKTEDİR.

11-

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)


 1- Matbu Dilekçe,
 2- Mal Bildirim Formu (2 Adet),
 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 4- Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
 5- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
 

 

KURULA HAVALE EDİLDİĞİ TARİHTE BİR HAFTA İÇİNDE VERİLMEKTEDİR.

12-

3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu.


Müştekinin Adı ve Soyadı-İkametgâh adresi-İletişim bilgileri
Şikâyet veya Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeler.
 

 

30 GÜN

13-

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.


Müştekinin Adı ve Soyadı-İkametgâh adresi-İletişim bilgileri
Bilgi Edinme Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeler.
 

 

15 GÜN

14-

ALO 150 BİMER
(Başbakanlık İletişim Merkezi)


Müştekinin Adı ve Soyadı-İkametgâh adresi-İletişim bilgileri
Şikâyet –Talep veya Bilgi Edinme Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeler.

 

15-30 GÜN

15-

Tanıtıcı Bayraklar


Müştekinin Adı ve Soyadı-İkametgâh adresi-İletişim bilgileri
Şikâyet veya Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgiler.
 

 

30 GÜN

16-

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu
(Etik Komisyon Başkanlığı)


Müştekinin Adı ve Soyadı-İkametgâh adresi-İletişim bilgileri
Şikâyet veya Talebi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve belgeler.
 

 

30 GÜN

17-

Öğrenci Staj Başvuruları


 1- Öğrenim Durum Belgesi
 2- Staj Başvuru Formu
 3- Staj yapabilmesi için öğrenim gördüğü üniversiteden yazı getirilmesi
 

 

1 GÜN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Bürosu                                                                 İkinci Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü
İsim : Semra AY                                                                                              İsim : Mustafa YALÇIN
Unvan : V.H.K.İ.                                                                                              Unvan : Yazı İşleri Müdürü
Tel : 0212 510 50 70                                                                                        Tel : 0212 510 50 77
Faks : 0212 546 00 67                                                                                     Faks : 0212 546 00 67
E-Posta :
zeytinburnu@istanbul.gov.tr                                                                                    E-Posta : zeytinburnu@istanbul.gov.tr


Beştelsiz Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Cad. No:36 Zeytinburnu / İstanbul
e-posta: kaymakamlik@zeytinburnu.gov.tr - Telefon: 0212 510 50 77/ 582 16 62- Fax: 0212 546 00 67